Hỗ trợ hoạt động Marketing

Hỗ trợ hoạt động Marketing

Với đội ngũ Marketing dày dạn kinh nghiệm và mạng lưới chuyên gia, các khách hàng có thể tin tưởng B&Company trong việc hỗ trợ các hoạt động tiếp thị khi bắt đầu đầu tư vào Việt Nam hoặc Nhật Bản.

  • Phát triển nhận diện thương hiệu
  • Lập kế hoạch tiếp thị và truyền thông
  • Ra mắt sản phẩm/dịch vụ
  • Tổ chức sự kiện
  • Phát triển nội dung
  • Thiết kế – Sản xuất – Thực hiện
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN