Tư vấn gia nhập thị trường

Tư vấn gia nhập thị trườngg

Với văn phòng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Tokyo, chúng tôi đã và đang hỗ trợ khách hàng thực hiện đầu tư chiến lược và mở rộng kinh doanh ra nước ngoài giữa Nhật Bản và Việt Nam.

  • Thông tin chuyên sâu về thị trường: báo cáo về phân tích thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh; hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh, v.v.
  • Tóm tắt khung pháp lý: tổng quan về các luật và quy định liên quan đến lĩnh vực đầu tư
  • Thành lập doanh nghiệp: đơn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy phép kinh doanh bắt buộc khác; tư vấn thành lập văn phòng, tuyển dụng & đào tạo nhân sự tại địa phương; hỗ trợ hợp tác và thiết lập mạng lưới địa phương, v.v.

Hiểu biết sâu sắc pháp luật và hệ thống hành chính Việt Nam

Lập chiến lược kinh doanh trong việc xem xét với những hạn chế của cả Việt Nam và nước sở tại
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN