Khảo sát doanh nghiệp

Khảo sát doanh nghiệp

Các chuyến khảo sát được chúng tôi thiết kế tỉ mỉ sẽ bao gồm:

  • Tóm tắt thị trường
  • Tham quan nhà máy, công ty
  • Gặp gỡ đối tác/khách hàng tiềm năng
  • Tọa đàm cùng chuyên gia doanh nghiệp trong nước
  • Kết nối với các hiệp hội địa phương
  • Tham quan thị trường địa phương và hộ gia đình
  • Tham quan thành phố & trải nghiệm đặc sản địa phương
  • Các dịch vụ tùy chỉnh khác theo yêu cầu

Mạng lưới rộng khắp trong các ngành công nghiệp chính của thị trường địa phương

Đánh giá kỹ lưỡng & đề xuất các đối tác tiềm năng để đảm bảo đôi bên cùng có lợi

Hỗ trợ đầy đủ từ việc lên kế hoạch cho chuyến đi đến nơi làm việc và hỗ trợ sau chuyến đi
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN