Hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

Hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

Đối với nhiều doanh nghiệp, sau khi thành lập doanh nghiệp ở một quốc gia mới, có nhiều khía cạnh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày cần được điều chỉnh cho phù hợp với các quy định và cách thức kinh doanh của địa phương. Chúng tôi hiểu những thách thức này và sẵn sàng hỗ trợ để giúp giai đoạn khởi đầu này thuận lợi hơn.

  • Đăng ký mã số doanh nghiệp
  • Dịch vụ kế toán
  • Dịch vụ tính lương
  • Dịch vụ đào tạo
  • Dịch vụ Marketing & xây dựng thương hiệu
  • Thiết kế bài thuyết trình
  • Phát triển biểu mẫu và quy trình vận hành tiêu chuẩn
  • Share văn phòng cho doanh nghiệp nhỏ
  • Cho thuê phòng họp
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN