Mua sắm bí mật

Mua sắm bí mật

Cách mua sắm truyền thống và hiện đại cùng tồn tại ở hầu hết các vùng của Việt Nam với các mô hình mua sắm khác nhau. Phương thức Mystery Shopping là một lựa chọn nhằm đánh giá chất lượng thực hiện dịch vụ cũng như tìm hiểu khách hàng mục tiêu, xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu thực địa của chúng tôi có thể bao phủ các thành phố lớn ở Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu thị trường của bạn.

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN