Nghiên cứu tại bàn

Nghiên cứu tại bàn

Nghiên cứu tại bàn (Desk research) cung cấp sự hiểu biết rộng về lĩnh vực nghiên cứu bằng cách thu thập dữ liệu thứ cấp từ số liệu thống kê chính thức từ các cơ quan và tổ chức chính phủ hoặc các báo cáo hiện có liên quan. Thông tin chất lượng của chúng tôi cung cấp những hiểu biết sâu sắc và cập nhật về thị trường, bao gồm các xu hướng, thách thức, cơ hội, tiềm năng… giúp các nhà đầu tư tiềm năng đưa ra quyết định chính xác hơn.

Điều làm cho báo cáo Desk Research của chúng tôi mang lại lợi ích khác biệt cho khách hàng bao gồm:

  • Nguồn dữ liệu và số liệu thống kê đa dạng kết hợp với các kỹ thuật phân tích nâng cao
  • Giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian
  • Cung cấp hiểu biết khái quát ban đầu về chủ đề trước khi đưa ra quyết định hoặc lập kế hoạch tiếp theo cho nghiên cứu chính chi tiết hơn

Bao quát kỹ lưỡng chi tiết ngành tại địa phương

Đánh giá và sử dụng nguồn thông tin đáng tin cậy

Đưa ra kết luận dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về bối cảnh địa phương
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN