Kết nối doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp

Dựa trên mạng lưới kinh doanh của chúng tôi tại Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi hỗ trợ khách hàng tìm kiếm đối tác / nhà cung cấp / người mua / nhà phân phối tiềm năng và thiết lập quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi.
Quy trình tiêu chuẩn của chúng tôi:

1. Thu thập thông tin khách hàng
2. Thực hiện báo cáo phân tích thị trường
3. Lên danh sách đối tác tiềm năng
4. Lên danh sách rút gọn các đối tác tiềm năng cần liên hệ
5. Sắp xếp cuộc họp
6. Thiết lập quan hệ đối tác
7. Báo cáo tổng kết

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN