Báo cáo ngành

Báo cáo ngành Rau quả Việt Nam

– Vùng sản xuất các sản phẩm chủ lực
– Dữ liệu xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam ​
– Chuỗi giá trị và hệ thống phân phối ​
– Đối thủ cạnh tranh chính ​
– Khung pháp lý Việt Nam về xuất nhập khẩu các sản phẩm rau quả

Báo cáo ngành Thủy sản Việt Nam

– Vùng sản xuất các sản phẩm cá, hải sản chính ​
– Chuỗi giá trị ngành thủy sản Việt Nam
– Số liệu xuất nhập khẩu ngành thủy sản Việt Nam ​
– Chế biến cá & hải sản ​
– Đối thủ cạnh tranh chính
-Khung pháp lý Việt Nam về xuất nhập khẩu thủy sản

Báo cáo Thị trường sàn gỗ Việt Nam

– Tổng quan thị trường sàn gỗ​
– Số liệu xuất nhập khẩu sàn gỗ ​
– Đối thủ cạnh tranh chính ​
– Khung pháp lý Việt Nam về kinh doanh vật liệu sàn gỗ

Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam

– Tổng quan về ngành cà phê tại Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu cà phê
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Khung pháp lý xuất nhập khẩu cà phê

Báo cáo Sản xuất Tôm tại Việt Nam

– Tổng quan về sản xuất tôm ở Việt Nam
– Chuỗi giá trị và cơ cấu phân phối
– Dữ liệu xuất nhập khẩu tôm
– Những thách thức và cơ hội trong tương lai

Báo cáo ngành Tiêu Việt Nam

– Tổng quan ngành tiêu Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu hạt tiêu
– Điểm mạnh và điểm yếu của tiêu Việt Nam
– Định hướng Chính phủ đối với phát triển thị trường hạt tiêu

Báo cáo sản phẩm Thủ công mỹ nghệ Việt Nam

– Nhu cầu mới nổi đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ​
– Tổng quan nghề thủ công truyền thống Việt Nam ​
– Dữ liệu xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Báo cáo sản phẩm Điêu khắc Việt Nam

– Tổng quan về điêu khắc ở Việt Nam
– Sản phẩm chính
– Dữ liệu sản xuất, xuất nhập khẩu
– Xu hướng và thách thức trong điêu khắc

Báo cáo về Chạm khắc gỗ ở Việt Nam

– Tổng quan về chạm khắc gỗ ở Việt Nam
– Sản phẩm chính
– Dữ liệu sản xuất, xuất nhập khẩu
– Xu hướng và thách thức trong chạm khắc gỗ

Báo cáo thị trường Xe bán tải Việt Nam

– Nhu cầu thị trường
– Bối cảnh chính sách & quy định
– Xu hướng cung cầu xe bán tải
– Hiểu biết của người tiêu dùng
– Phân tích cạnh tranh của thị trường xe bán tải Việt Nam

Báo cáo thị trường SUV Việt Nam

– Động lực thị trường
– Bối cảnh chính sách và quy định
– Xu hướng cung cầu xe SUV
– Hiểu biết của người tiêu dùng
– Bối cảnh cạnh tranh của thị trường SUV Việt Nam

Báo cáo về Xe điện ở Việt Nam

– Tổng quan về xe điện ở Việt Nam
– Bối cảnh chính sách và quy định
– Hiểu biết của người tiêu dùng về xe điện
– Bối cảnh cạnh tranh của xe điện

Báo cáo về Xe đạp ở Việt Nam

– Tổng quan về xe đạp ở Việt Nam
– Bối cảnh chính sách và quy định
– Hiểu biết của người tiêu dùng về xe đạp
– Bối cảnh cạnh tranh của xe đạp

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo Tài chính tiêu dùng Việt Nam

– Tổng quan ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam
– Đánh giá các sản phẩm tài chính tiêu dùng chủ yếu
– Chính sách, quy định về kinh doanh tài chính tiêu dùng
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Xu hướng chính của ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam
– Hiểu biết của người tiêu dùng

Báo cáo Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

– Tổng quan ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam
– Bối cảnh chính sách & quy định
– Đánh giá các doanh nghiệp và sản phẩm bảo hiểm nhân thọ lớn tại Việt Nam
– Dự báo thị trường
– Hiểu biết của người tiêu dùng

Báo cáo Thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

– Bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
– Chính sách & Quy định liên quan đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
– Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt
– Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong và sau đợt bùng phát COVID-19
– Các tên tuổi lớn trong hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt

Báo cáo Thẻ tín dụng tại Việt Nam

– Tổng quan tình hình sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam
– Bối cảnh cạnh tranh
– Hành vi của khách hàng trong lĩnh vực tài chính và thẻ tín dụng
– Xu hướng và dự báo thị trường

Báo cáo về Bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

– Tổng quan về bảo hiểm tại Việt Nam
– Tổng quan về bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Ý kiến của khách hàng về bảo hiểm hưu trí

Báo cáo Sản phẩm Chăm sóc Tóc Chuyên nghiệp Việt Nam

– Tổng quan và triển vọng thị trường
– Động lực tăng trưởng
– Các loại sản phẩm chính
– Xu hướng thị trường
– Cơ cấu phân phối
– Hiểu biết của khách hàng
– Bối cảnh cạnh tranh

Báo cáo thị trường Thời trang nhanh Việt Nam

– Tổng quan thị trường thời trang nhanh Việt Nam
– Nhà sản xuất thời trang nhanh hàng đầu
– Dự báo thị trường
– Bối cảnh bán lẻ thời trang nhanh
– Hiểu biết của người tiêu dùng

Báo cáo thị trường Dịch vụ Gym & Fitness Việt Nam

– Tổng quan thị trường dịch vụ gym & fitness Việt Nam
– Hiểu biết của khách hàng
– Các tên tuổi lớn của thị trường gym & fitness Việt Nam
– Xu hướng thị trường
– Đánh giá các thiết bị & công nghệ phòng tập Gym & Fitness lớn tại Việt Nam

Báo cáo về Nước hoa tại Việt Nam

– Tổng quan về nước hoa tại Việt Nam
– Thương hiệu nước hoa hàng đầu Việt Nam
– Hiểu biết của khách hàng
– Xu hướng và dự báo thị trường

Báo cáo về Dụng cụ tạo kiểu tóc tại Việt Nam

– Tổng quan các dụng cụ tạo kiểu tóc ở Việt Nam
– Đối thủ cạnh tranh chính và các loại sản phẩm
– Hiểu biết của khách hàng
– Động lực tăng trưởng và thách thức của thị trường

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo thị trường Quần áo Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Dữ liệu xuất nhập khẩu sản phẩm quần áo Việt Nam
– Chính sách và quy định đầu tư
– Rủi ro trong hoạt động và đầu tư

Báo cáo ngành Sản xuất Dệt may Việt Nam

– Tổng hợp diễn biến thị trường
– Biểu đồ tình hình sản xuất dệt may Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu sản phẩm dệt may Việt Nam
– Chính sách và quy định đầu tư
– Rủi ro trong hoạt động và đầu tư

Báo cáo Da giày tại Việt Nam

– Tổng quan thị trường da giày Việt Nam
– Dữ liệu sản xuất, xuất nhập khẩu
– Khung pháp lý trong lĩnh vực da giày
– Rủi ro trong hoạt động và đầu tư

Báo cáo về Trang phục bảo hộ tại Việt Nam

– Tổng quan về trang phục bảo hộ ở Việt Nam
– Dữ liệu sản xuất, xuất nhập khẩu
– Khung pháp lý về trang phục bảo hộ
– Rủi ro trong hoạt động và đầu tư

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo ngành Xây dựng Việt Nam

– Tổng quan ngành
– Cơ cấu thị trường
– Các yếu tố và chỉ số liên quan
– Hồ sơ của các đối thủ cạnh tranh chính
– Dự báo kinh tế vĩ mô

Báo cáo tình hình Xây dựng cầu ở Việt Nam

– Tổng quan về xây dựng cầu ở Việt Nam
– Các công ty và nhà đầu tư lớn
– Dự án xây dựng cầu của Chính phủ
– Các yếu tố và chỉ số liên quan

Báo cáo Xây dựng nhà ở tại Việt Nam

– Tổng quan về công trình nhà ở tại Việt Nam
– Các công ty và nhà đầu tư lớn
– Dự án của Chính phủ về xây dựng nhà ở
– Các yếu tố và chỉ số liên quan

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo thị trường Mỹ phẩm và Chăm sóc cá nhân Việt Nam

– Dữ liệu ngành
– Tác động đáng chú ý hiện nay trên thị trường
– Các yếu tố liên quan và nhận thức
– Thị phần của ngành
– Dự báo kinh doanh

Báo cáo về Sản phẩm Chăm sóc trẻ em tại Việt Nam

Báo cáo về Chăm sóc vệ sinh phụ nữ ở Việt Nam

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo về Trung tâm đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Bối cảnh chính sách và quy định
– Xu hướng nhu cầu học tiếng Nhật tại Việt Nam
– Hiểu biết của người tiêu dùng
– Hồ sơ các đối thủ cạnh tranh chính

Báo cáo Dịch vụ Giáo dục trực tuyến Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Các yếu tố thúc đẩy phát triển dịch vụ giáo dục trực tuyến tại Việt Nam
– Hiểu biết của khách hàng
– Bối cảnh cạnh tranh của thị trường dịch vụ giáo dục trực tuyến Việt Nam
– Cơ hội thị trường và xu hướng tương lai
– Những câu chuyện thành công lớn
– Đề xuất chiến lược

Báo cáo thị trường Nhân lực điều dưỡng và Chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

– Sự phát triển của các trung tâm điều dưỡng & chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và nhu cầu thuê nhân lực y tế ra nước ngoài
– Cơ hội thị trường và xu hướng tương lai
– Khung pháp lý về cung ứng nhân lực y tế

Báo cáo Đào tạo nghề ở Việt Nam

– Tổng quan về đào tạo nghề ở Việt Nam
– Các đối thủ cạnh tranh và nhà đầu tư chính
– Xu hướng nhu cầu đào tạo nghề ở Việt Nam
– Nghiên cứu điển hình về những câu chuyện thành công

Báo cáo về việc Học tiếng Nhật ở bậc Đại học tại Việt Nam

– Tổng quan về học tiếng Nhật ở trường đại học tại Việt Nam
– Xu hướng nhu cầu học tiếng Nhật tại Việt Nam
– Hiểu biết của người học
– Đề xuất chiến lược

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo ngành Điện - Điện tử Việt Nam

– Thực trạng kỹ thuật điện, điện tử Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu​
– Quy định về đầu tư nước ngoài
– Thị phần của ngành
– Cơ hội thị trường

Báo cáo Chất bán dẫn tại Việt Nam

– Thực trạng kỹ thuật điện, điện tử Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu
– Quy định về đầu tư nước ngoài
– Thị phần ngành
– Cơ hội thị trường

Báo cáo Viễn thông Việt Nam

– Thực trạng kỹ thuật điện, điện tử Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu
– Quy định về đầu tư nước ngoài
– Thị phần ngành
– Cơ hội thị trường

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo ngành Năng lượng tái tạo và Công nghệ sạch của Việt Nam

– Triển vọng Năng lượng Việt Nam
– Chính sách & Quy định về Năng lượng
– Tiềm năng thị trường về năng lượng tái tạo & công nghệ sạch
– Tổng quan về phát triển điện mặt trời
– Tổng quan về phát triển điện gió
– Các lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ sạch khác
– Các tên tuổi lớn trong ngành

Báo cáo thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam

– Thông tin thị trường
– Động lực tăng trưởng
– Tổng quan về thị trường dầu khí hạ nguồn Việt Nam
– Các tên tuổi lớn trong ngành

Báo cáo Năng lượng mặt trời tại Việt Nam

– Tổng quan về năng lượng tái tạo và năng lượng mặt trời tại Việt Nam
– Bối cảnh cạnh tranh năng lượng mặt trời tại Việt Nam và khu vực
– Các nhà đầu tư chủ chốt trong lĩnh vực
– Chính sách và quy định về năng lượng mặt trời

Báo cáo Năng lượng gió tại Việt Nam

– Tổng quan về năng lượng tái tạo và năng lượng gió ở Việt Nam
– Bối cảnh cạnh tranh năng lượng gió ở Việt Nam và khu vực
– Các nhà đầu tư lớn trên thị trường
– Chính sách và quy định về năng lượng gió

Báo cáo về Trò chơi trực tuyến tại Việt Nam

– Xu hướng mới nổi của trò chơi trực tuyến tại Việt Nam trong bối cảnh trong và ngoài đợt bùng phát dịch COVID-19
– Phát triển hệ sinh thái trò chơi trực tuyến
– Hành vi của người chơi
– Đánh giá các đối thủ cạnh tranh chính trong ngành trò chơi trực tuyến
– Chính sách & quy định pháp luật liên quan

Báo cáo ngành Video theo yêu cầu (VOD) tại Việt Nam

– Tổng quan về sự phát triển của lĩnh vực VOD tại Việt Nam
– Xu hướng thị trường VOD Việt Nam, các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng
– Hành vi người tiêu dùng
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Khung pháp lý về ngành VOD Việt Nam

Báo cáo về Sân chơi trẻ em tại Việt Nam

– Xu hướng sân chơi trẻ em tại Việt Nam
– Các đối thủ lớn trên thị trường
– Hành vi người tiêu dùng
– Đánh giá các cơ hội và thách thức của thị trường

Báo cáo về Du lịch và Lữ hành tại Việt Nam

– Tóm tắt tổng quan về du lịch và lữ hành tại Việt Nam
– Hành vi người tiêu dùng và xu hướng trên thị trường
– Yếu tố tăng trưởng và những hạn chế
– Bối cảnh cạnh tranh của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo ngành Thực phẩm chế biến từ thịt tại Việt Nam

– Phân tích cạnh tranh của ngành
– Phân tích tăng trưởng và cơ hội kinh doanh
– Hành vi người tiêu dùng
– Phân tích các công ty lớn và công ty vừa & nhỏ
– Cơ sở pháp lý

Báo cáo ngành Sữa Việt Nam

– Tổng quan về thị trường
– Cơ hội và rủi ro trong đầu tư​
– Hành vi người tiêu dùng
– Đối thủ cạnh tranh
– Khung pháp lý chi tiết

Báo cáo ngành Nguyên liệu Thực phẩm Việt Nam

– Tóm tắt chung ngành nguyên liệu thực phẩm
– Những tác động đáng chú ý hiện nay trên thị trường
– Các yếu tố liên quan và nhận thức
– Thông tin các đối thủ cạnh tranh lớn
– Chính sách và quy định từ Chính phủ

Báo cáo ngành Đồ uống Việt Nam

– Dữ liệu ngành
– Sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng
– Rủi ro và cơ hội trong đầu tư và vận hành
– Thị phần của các công ty nổi bật
– Dự báo kinh doanh

Báo cáo Thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam

– Thực trạng thực phẩm đông lạnh tại Việt Nam
– Xu hướng thị trường và thách thức đối với nhà đầu tư
– Khảo sát về sở thích của người tiêu dùng
– Khung pháp lý trong thị trường chế biến thực phẩm

Báo cáo về Nước trái cây tại Việt Nam

– Tổng quan thị trường nước giải khát và nước trái cây tại Việt Nam
– Lợi thế của Việt Nam trên thị trường nước trái cây
– Các đối thủ cạnh tranh chính và thị phần
– Những lưu ý quan trọng khi đầu tư vào thị trường nước trái cây tại Việt Nam

Báo cáo Thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam

– Số liệu xuất nhập khẩu thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam
– Bối cảnh cạnh tranh của thị trường
– Xu hướng và thách thức đối với nhà đầu tư thực phẩm đóng hộp
– Khảo sát sở thích của người tiêu dùng

Báo cáo ngành Y tế Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Rủi ro và thách thức lớn
– Kế hoạch gia nhập ngành
– Hồ sơ các đối thủ cạnh tranh chính
– Dự báo kinh doanh

Báo cáo ngành Dịch vụ Y tế Việt Nam

– Tóm tắt dữ liệu ngành
– Cơ hội mới trong ngành
– Khung pháp lý

Báo cáo ngành Dược Việt Nam

– Bối cảnh cạnh tranh
– Các yếu tố liên quan và nhận thức ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
– Hồ sơ các đối thủ cạnh tranh chính
– Dự báo kinh tế vĩ mô

Báo cáo Tình hình tiêu thụ Thực phẩm chức năng tại Việt Nam

– Tổng hợp các sản phẩm thực phẩm chức năng tại Việt Nam
– Xu hướng và cơ hội mới trong ngành
– Khung pháp lý cho sản phẩm chức năng
– Đánh giá sở thích của người tiêu dùng

Báo cáo về các Biện pháp tránh thai ở Việt Nam

– Tổng quan về các biện pháp tránh thai ở Việt Nam
– Các đối thủ cạnh tranh chính và thị phần
– Dự báo ngành
– Hiểu biết của người tiêu dùng về kiểm soát sinh sản

Báo cáo Nha khoa thẩm mỹ tại Việt Nam

– Tổng quan về nha khoa thẩm mỹ tại Việt Nam
– Sở thích và hiểu biết của khách hàng
– Xu hướng và cơ hội mới trong ngành
– Tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư

Báo cáo ngành Thép Việt Nam

– Chính sách & Quy định liên quan đến ngành thép
– Đầu tư nước ngoài vào ngành thép Việt Nam
– Tổng quan thị trường thép
– Dữ liệu xuất nhập khẩu thép tại Việt Nam
– Các nhà sản xuất thép lớn

Báo cáo thị trường Máy nông nghiệp Việt Nam

– Động lực thị trường
– Tổng quan thị trường theo phân khúc
– Bối cảnh cạnh tranh của thị trường máy nông nghiệp Việt Nam
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Cơ hội và xu hướng thị trường

Báo cáo thị trường Mài mòn tráng phủ ở Việt Nam

– Cơ cấu phân phối sản phẩm mài mòn tráng phủ
– Dữ liệu xuất nhập khẩu sản phẩm mài mòn tráng phủ
– Các thương hiệu và nhà sản xuất chính
– Các nhà nhập khẩu lớn các sản phẩm mài mòn
– Xu hướng thị trường

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo ngành CNTT Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Phân tích nhân lực CNTT của Việt Nam
– Phân tích đối thủ cạnh tranh
– Chính sách và khung pháp lý của Chính phủ về đầu tư CNTT
– Dự báo xu hướng

Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam

– Bối cảnh cạnh tranh
– Các quy định, chính sách về thị trường
– Đối thủ cạnh tranh chính
– Rủi ro và cơ hội từ ngành thương mại điện tử
– Dự báo vĩ mô

Báo cáo Gia công phần mềm Việt Nam

– Tóm tắt tổng quan
– Những yếu tố tiềm năng của gia công phần mềm Việt Nam

Báo cáo về Công nghệ 5G tại Việt Nam

– MTổng quan thị trường 5G tại Việt Nam
– Bối cảnh cạnh tranh
– Cơ hội và ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài
– Quy định và chính sách của ngành

Báo cáo An ninh mạng tại Việt Nam

– Tổng quan về tình hình an ninh mạng ở Việt Nam
– Động lực tăng trưởng chính của ngành
– Sự sẵn sàng của thị trường và nguồn cung lao động
– Kế hoạch của Chính phủ về an ninh mạng tại Việt Nam

Related Industry Review Article

 • All
 • Báo cáo ngành
 • Luật và Quy định
 • Phân tích thị trường
 • Thông báo
 • Tin tức mới nhất trang chủ

Báo cáo Vận tải Hàng không Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Chính sách & Quy định liên quan đến vận tải hàng không
– Đầu tư nước ngoài vào ngành vận tải hàng không Việt Nam
– Dữ liệu Xuất nhập khẩu theo ngành hàng không
– Đối thủ cạnh tranh chính

Báo cáo Vận tải Hàng hải Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Chính sách & Quy định liên quan đến vận tải hàng hải
– Đầu tư nước ngoài vào ngành vận tải hàng hải Việt Nam
– Dữ liệu Xuất nhập khẩu theo ngành hàng hải
– Đối thủ cạnh tranh chính

Báo cáo Vận tải Đường bộ Việt Nam

– Tổng quan thị trường
– Chính sách & Quy định liên quan đến vận tải đường bộ
– Đầu tư nước ngoài vào ngành vận tải đường bộ Việt Nam
– Dữ liệu xuất nhập khẩu theo ngành đường bộ
– Đối thủ cạnh tranh chính

Báo cáo lĩnh vực Giao hàng trong ngày tại Việt Nam

– Động lực thị trường
– Chính sách & Quy định liên quan đến dịch vụ giao hàng trong ngày
– Cơ hội và rủi ro khi đầu tư nước ngoài vào dịch vụ giao hàng trong ngày
– Danh sách đối thủ cạnh tranh chính và tiềm năng

Báo cáo Chuyển đổi số trong Logistics Việt Nam

– Tổng quan về ngành logistics Việt Nam
– Các công nghệ chủ chốt và vai trò chính trong logistics thông minh
– Cơ hội đầu tư
– Quy định đối với logistics thông minh

Báo cáo về Nguồn nhân lực Logistics Việt Nam

– Thị trường logistics và nhu cầu nhân lực
– Tổng quan về giáo dục và đào tạo lĩnh vực logistics tại Việt Nam
– Xu hướng và cơ hội trong ngành
– Nghiên cứu điển hình từ các nước láng giềng

Báo cáo về Marketing ngoài trời tại Việt Nam

– Tổng quan về Out-of-home Marketing (OOH) tại Việt Nam
– Hiểu biết của khán giả
– OOH Marketing ở nông thôn và thành thị Việt Nam
– Quy định về quảng cáo OOH

Báo cáo về Quảng cáo số tại Việt Nam

– Tổng quan về quảng cáo số tại Việt Nam
– Phương tiện truyền thông chính và đặc điểm của từng loại
– Nhận thức của người tiêu dùng về quảng cáo số
– Khung pháp lý về quảng cáo số

Báo cáo về Rạp chiếu phim ở Việt Nam

– Tổng quan về điện ảnh Việt Nam
– Các đối thủ cạnh tranh lớn trên thị trường
– Sở thích xem phim của khách hàng
– Xu hướng và quy định của Chính phủ

Báo cáo về Mạng xã hội tại Việt Nam

– Thị trường mạng xã hội tại Việt Nam
– Các ứng dụng hàng đầu và cách sử dụng
– Hiểu biết của người dùng về việc sử dụng mạng xã hội
– Xu hướng mạng xã hội trong tương lai

Báo cáo về Trò chơi di động tại Việt Nam

– Giải trí trên điện thoại di động và trò chơi di động tại Việt Nam
– Phân tích những đối thủ cạnh tranh hàng đâu
– Xu hướng và cơ hội phát triển của ngành
– Nhận định về hiểu biết của người dùng

Related Industry Review Article

Báo cáo Chuyển đổi số trong khu vực công Việt Nam

– Tổng quan về chuyển đổi số trong khu vực công ở Việt Nam
– Thực trạng chuyển đổi số ở các lĩnh vực công trọng điểm: Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải…
– Hiểu biết của khách hàng về các dịch vụ số hóa trong các lĩnh vực công trọng điểm: Y tế, Giáo dục, Giao thông vận tải…
– Đề án chuyển đổi số của Chính phủ trong những năm tới

Báo cáo về Giao thông công cộng ở Việt Nam

– Tổng quan về giao thông công cộng ở Việt Nam
– Các đối thủ hàng đầu trên thị trường
– Các yếu tố và khung pháp lý trong giao thông công cộng
– Hiểu biết và xu hướng của người tham gia giao thông

Báo cáo Tình hình du học ở Việt Nam

– Tổng quan các điểm đến và chuyên ngành được lựa chọn
– Lý do và mong muốn đi du học
– Nguồn thông tin du học
– Xu hướng và thách thức trong du học

Báo cáo về Tàu điện ngầm ở Việt Nam

– Tổng quan về tàu điện ngầm ở Việt Nam
– Các nhà đầu tư chủ chốt và kế hoạch thực hiện
– Cơ hội và thách thức trong ngành
– Hiểu biết của hành khách về tàu điện ngầm

Báo cáo về Hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam

– Tình hình người khuyết tật ở Việt Nam
– Mối quan tâm và mong đợi của người khuyết tật
– Các sáng kiến của chính phủ và các tổ chức
– Cơ hội đầu tư vào hỗ trợ người khuyết tật

Báo cáo về Nhà thông minh
Báo cáo về Căn hộ văn phòng (Officetel)
Báo cáo về Căn hộ nghỉ dưỡng
Related Industry Review Article

Báo cáo về mô hình Văn phòng chung (Coworking space) tại Việt Nam

– Toàn cảnh Coworking space tại Việt Nam
– Các đối thủ chính và lợi thế cạnh tranh của từng công ty
– Các ưu tiên trong làm việc của người Việt
– Quy định về kinh doanh bất động sản và Coworking space

Báo cáo về Khu công nghiệp ở Việt Nam

– Tổng quan về các khu công nghiệp ở Việt Nam
– Các khu công nghiệp hàng đầu
– Các đối tác đầu tư và ngành sản xuất lớn
– Cập nhật mới nhất về quy định khu công nghiệp

Báo cáo Bất động sản văn phòng tại Việt Nam

– Tổng quan về bất động sản văn phòng tại Việt Nam
– Các công ty hàng đầu của bất động sản văn phòng
– Đối tác đầu tư lớn và mô hình bất động sản văn phòng
– Cập nhật các quy định mới nhất về bất động sản văn phòng

Báo cáo về Nhà ở cho sinh viên tại Việt Nam

– Sinh viên và lựa chọn nhà ở tại Việt Nam
– Hiểu biết của sinh viên trong sử dụng nhà ở
– Thủ tục pháp lý trong kinh doanh lưu trú
– Xu hướng và cơ hội đầu tư

Related Industry Review Article